Home

Fotografie: Dr. M.J.H. Witjes

De Boeringprijs, voor het eerst uitgereikt op 1 juli 2004 tijdens de Wetenschapsdag Tandheelkunde, is ingesteld door prof.dr. G. Boering ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het behalen van zijn tandartsdiploma aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van de Boeringprijs is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek door studenten Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De Boeringprijs, bestaande uit een gebrandschilderde raamhanger en een bedrag van tweeduizend euro (€ 2.000,-), wordt éénmaal per jaar uitgereikt door de voorzitter van de beoordelingscommissie, meestal op de Wetenschapsdag Tandheelkunde en wordt uitgereikt aan een student Tandheelkunde, die een uitzonderlijk goede scriptie of wetenschappelijke publicatie heeft geschreven of zich anderszins op uitmuntende wijze heeft onderscheiden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Tijdens deze wetenschapsdag worden de nomineerden gevraagd een korte (15 minuten) presentatie van zijn/haar scriptie geven. Er zal naar worden gestreefd het onderzoek om te zetten in een wetenschappelijke publicatie voor bijvoorbeeld het NTvT. Indien het artikel wordt gepubliceerd in een internationaal tijdschrift, zal een bewerking hiervan in het NTvT worden gepubliceerd.

De beoordeling geschiedt door een commissie van wetenschappers ingesteld door het Bestuur van de Boeringstichting. Deze commissie zal jaarlijks de, op grond van kwaliteit voorgeselecteerde, scripties of wetenschappelijke publicaties beoordelen en de winnaar van de Boeringprijs bekend maken.

Conform het doel van de Boeringprijs dient de prijswinnaar het toegekende bedrag aan te wenden voor wetenschappelijke vorming of het verrichten van onderzoek. Daarbij wordt gedacht aan een stage in het buitenland in een kliniek of laboratorium waar onderzoek wordt gedaan op het gebied van het onderwerp van de scriptie, in welk onderzoek de student zo mogelijk kan participeren; ook behoort het bijwonen van een internationaal congres, gericht op het onderwerp waar de belangstelling naar uitgaat, tot de mogelijkheden. Tenslotte kan het geld ook gebruikt worden voor de aanschaf van extra onderzoeksmiddelen ten behoeve van een vervolgonderzoek door de betrokken student of een publicatie van de resultaten van het onderzoek. De prijs dient voor het eind van het jaar volgend op de toekenning van de prijs te worden aangewend.